Tilstandsrapport

Vi kan udfærdige en tilstandsrapport til din ejendom

Læs mere

Energimærkning

Skal du have et energieftersyn af din bolig?

Læs mere

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål så er du velkommen til at kontakte os

Til kontaktside

Modernisering og renovering
Modernisering
Modernisering af en ejendomme eller dele af en ejendom, omfatter aktiviteter, der skal sikre, at ejendommen lever op til nutidens krav.
Disse aktiviteter kan f.eks. være udskiftning af vinduer og døre, nyt tage, bad, køkken o.s.v..

Vi har stor erfaring med de fleste områder inden for modernisering af ejendomme, og fungerer gerne som sparringspartner.

Renovering
En ejendom der er vel vedligeholdt både ud- og indvendigt, bevarer bedst både sin økonomiske og brugsmæssige værdi. De fleste ejendomme får gennem deres levetid, behov for forskellige former for vedligeholdelse, forbedringer og forandringer.

   


Et enfamiliehus, erhvervslejemål eller en enkelt lejlighed i en udlejningsejendom kan få behov for større eller mindre omforandringer af konstruktions- og/ eller indretningsmæssig art.

Beslutningsgrundlag
OH Rådgivning hjælp med at finde den rette balance mellem ønsker, muligheder og nødvendigheder, så du som beslutningstager kan træffe en afgørelse på baggrund af en faglig vurdering af ejendommens behov.

Vi har den nødvendige erfaring i at gennemføre moderniserings- og renoveringsopgaver så ejendommens beboere/ brugere generes mindst muligt. Vi sikrer, at den håndværksmæssige kvalitet er i orden, at den indhentede pris er den rigtige, og at tidsplan samt budget overholdes.

Opgavetyper
Eksempler på opgaver vi kan hjælpe med at løse:

  • Renovering af eksisterende bygninger, f.eks. facader, vinduer, gulve, lofter, tag og udskiftning af forældede installationer.
  • Gennemgribende eller delvise moderniseringer
  • Indretning af erhvervslejemål

Kontakt os

Her kan du kontakte os direkte for et uforpligtende tilbud


Kontakt info