Tilstandsrapport

Vi kan udfærdige en tilstandsrapport til din ejendom

Læs mere

Energimærkning

Skal du have et energieftersyn af din bolig?

Læs mere

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål så er du velkommen til at kontakte os

Til kontaktside

Energirammeberegning
Energiramme
Ved ansøgning om byggetilladelse, efter 1 januar 2006, skal der medsendes en energiberegning, der viser den samlede energimængde, der skal tilføres en nybygning, udregnet som summen af energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

En meget væsentlig forudsætning for at bygge, vil derfor fremover være overholdelse af en ramme for det beregnede energiforbrug.

Energimærkning ved nybyggeri samt om- og tilbygning
Indtil 1 januar 2006 var det kun lovpligtigt af få foretaget energimærkning af en bygning, når den skulle sælges. Efter 1 januar 2006 skal der ligeledes foreligge energimærkning af en bygning (incl. sommerhuse) inden den tages i brug i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygning.

Kontakt os

Her kan du kontakte os direkte for et uforpligtende tilbud


Kontakt info