Tilstandsrapport

Vi kan udfærdige en tilstandsrapport til din ejendom

Læs mere

Energimærkning

Skal du have et energieftersyn af din bolig?

Læs mere

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål så er du velkommen til at kontakte os

Til kontaktside

Energimærkning
Energimærkeordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU´s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne.

Ved udarbejdelse af et energimærke, gennemgår energikonsulenten bygningen grundigt efter energistyrelsens fastsatte regler, og vurderer alle bygningsmæssige forhold, som har betydning for bygningens energimæssige tilstand og energiforbrug.

Energimærkningen

 • En standardiseret og dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige
  tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til
  opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning.
 • En dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger.


Det primære formål med energimærkning er at fremme energibesparelser og energieffektivitet i energiforbruget ved anvendelse af bygninger. Dette opnås ved at energimærkningen skal:

 • oplyse potentielle købere eller lejere om bygningens energimæssige tilstand og de
  forventede energiomkostninger ved normalt brug. 
 • oplyse bygningens ejer, administrator eller brugere om mulighederne for at
  gennemføre energibesparende foranstaltninger eller effektivisere energiforbruget,
  og dermed motivere til af gennemføre disse.


Hvilke boliger er omfattet ? Energimærker skal bl.a. udarbejdes på enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse, dobbelthuse (med lodret adskillelse mellem enhederne), ejerlejligheder, nedlagte landbrug og nye sommerhuse.

Hvem udfærdiger en energimærkningsrapport/ energimærke ?  Energimærker kan kun udarbejdes af en energikonsulenter, det vil sige personer, som er godkendt af Energistyrelsen til at udføre opgaven.

Gyldighed: 
Gyldigheden er som udgangspunkt 10 år. Hvis der identificeres energibesparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der samtidig udgør mere end 5 % af det årlige klimakorrigerede energiforbrug, nedsættes gyldigheden til 7 år.

Sælgers oplysninger til energimærke
I forbindelse med udarbejdelse af et energimærke, skal sælger inden energikonsulentens besigtigelse af ejendommen udfylde et oplysningsskema med oplysninger om ejendommens nuværende energiforbrug, isoleringsforhold m.v.

Energimærke Herning | Energimærke Silkeborg | Energimærke Århus | Energimærke Skanderborg | Energimærke Horsens | Energimærke Vejle | Energimærke Billund | Energimærke Grindsted | Energimærke Tarm | Energimærke Skjern | Energimærke Hvide Sande | Energimærke Ringkøbing | Energimærke Torsminde | Energimærke Holstebro | Energimærke Viborg

Kontakt os

Her kan du kontakte os direkte for et uforpligtende tilbud


Kontakt info