Tilstandsrapport

Vi kan udfærdige en tilstandsrapport til din ejendom

Læs mere

Energimærkning

Skal du have et energieftersyn af din bolig?

Læs mere

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål så er du velkommen til at kontakte os

Til kontaktside

Bygningsrapport
For bygninger som ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, det vil sige landbrugs- og erhvervsejendomme, etageejendomme og andelsboliger, kan vi på baggrund af en byggeteknisk gennemgang udarbejde en bygningsrapport.

Den byggetekniske gennemgang har til formål at afklare, hvordan den pågældende ejendoms byggetekniske tilstand er, i forhold til en tilsvarende ejendom af samme alder.

Bygningsrapporten beskriver den gennemgåede ejendoms synlige skader, fejl og mangler, og angiver evt. udbedringsforslag.

Bygningsrapporten udarbejdes på baggrund af en non-destruktiv besigtigelse.

En bygningsrapport giver dig ikke som en tilstandsrapport kombineret med en ejerskifteforsikring mulighed for at fraskrive dig dit 10 års ansvar for skjulte skader.

Kontakt os

Her kan du kontakte os direkte for et uforpligtende tilbud


Kontakt info